ENGLISH

İş Güvenliği

İş Güvenliği uzmanlarıyla çalışma sahalarını güvenli duruma getirmektedir.

İnşaat sahalarının güvenli duruma getirilmesi Türeli Yapı için yüksek öncelik taşımaktadır. Bunu sağlamak için Profesyonel ekibimiz tam zamanlı olarak inşaat sahalarını denetlemektedirler.

İş güvenliği uzmanlarının diğer görevleri ise:

-İnşaat sahalarında güvenli çalışma sistemlerinin kurulması ve danışmanlık

-Tüm saha personelinin mevcut yasal gerekliliklere uygun olarak inşaat sahasına çıktıklarını ve çalıştıklarını denetlemek

-Çalışanların gerekli sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak

-İş güvenliği hakkında mevcut çalışanlar ve operatörlerin bilgilerini gözden geçirmek

-En iyi uygulamaların olabilmesi için risk değerlendirmelerinin gözden geçirilmesi

-Tüm kazalar ve yaşanmış olan riskler üzerinden değerlendirmeler yapılarak tekrarlarını önlemek için iyileştirmelerin yapılması.