ENGLISH

İşe Alım

Türeli Yapı’ nın iş alım veritabanı günlük olarak güncellenmektedir. 

İşyerimizdeki tüm çalışanlarımızla eşit muamele ilkesine bağlıyız. Hepimiz ırk dil ve din eşitliğine bağlı olarak şirket içinde tam bir saygı ve uyum içinde çalışılmaktadır. Bu prensiplere bağlı kalınarak işe alımlarda kişilerin kişisel beceri ve başarılarının yanında takım çalışmalarına yatkınlıklarına dikkat edilmektedir.

Bize gere inşaat işi bir ekip işidir ve bir başarı mühendisinden mimarına, operasyon şeflerinden düz işçisine kadar tüm bir ekibin başarısıdır.